Program Tanıtımı

Genel Bilgiler
Lojistik program günümüzde, 21. yüzyılın en önemli iş kollarında biri haline gelmiştir. Ülkemizin, coğrafi konumu ve özellikleri, insan kaynakları ve ekonomik potansiyeli, hızla gelişmesi planlanan ulaşım olanakları ile lojistik sektörünün ilerleyen yıllarda büyük bir hızla gelişeceği açıktır. Sektörün, nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılamak üzere kurulan Lojistik programı, çok geniş çalışma alanına sahiptir. Gerek Lojistik sektöründe hizmet sağlayıcı olarak faaliyet gösteren gerekse lojistik fonksiyonlarının bir kısmını kendi bünyelerinde gerçekleştiren firmalarda ve lojistik sektörünün gelişmesi ve yapılanması konusunda faaliyet gösteren firmaların çeşitli kademelerinde görev alabileceklerdir. Mezunlar, tedarik, satın alma, üretim, pazarlama, stok ve dağıtım birimlerinde görev alabilirler. Ayrıca dikey geçiş yaparak lisans eğitimlerini tamamlayan mezunlar lisansüstü eğitimleriyle birlikte istihdam imkanı bulabilirler.
 
Programın Hedefi
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, önlisans seviyesinde bilgi ve beceriye sahip, mesleki terminolojiye hakim ve güncel lojistik konularına adapte olacaktır.

Programa Kabul Şartları 
Yeni kayıt olacakları için: En az lise veya dengi okul mezunu olmuş ya da olacak adaylar olması, Yatay geçiş yapacak adaylar, Örgün öğretimde öğrenci olup açıköğretim sistemiyle öğrenimine devam etmek isteyen öğrenciler olması gerekmektedir.

Mezuniyet Şartları 
Lojistik Önlisans Programında 120 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan ve Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2.00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamaz. Lojistik Önlisans Programında mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, “Lojistik Önlisans Programı Diploması” alırlar.

İstihdam Olanakları 
Lojistik Önlisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar; tüm kamu ve özel kuruluşlarda, lojistik hizmet veren, lojistik hizmet alan veya lojistik uygulamaları düzenleyen kurumlarda istihdam imkânlarına sahiptir. Özellikle gümrükleme, depolama, dağıtım, taşımacılık vb. hizmet sektörüne ilişkin alanlarda, lojistik, dış ticaret, finans ve pazarlama gibi şirket departmanlarında, ithalat ve ihracat firmalarında çalışabilmektedirler.

Dikey Geçiş Sınavı İle Geçilebilen Bölümler 
Lojistik Önlisans Programından mezun olan öğrencilerin, örgün öğretim ya da açıköğretim lisans programlarının 5. yarıyılından lisans öğrenimine devam edebilmeleri için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girmeleri gerekmektedir. Programdan mezunlar, dikey geçiş kapsamında başvurabilecekleri lisans programlarını, bu programların koşullarını ve bu programlara alınacak öğrenci sayılarını gösteren “Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Kılavuzu”ndan detaylı bilgiye ulaşabilirler. Bu kılavuzda, adayların nasıl başvurabilecekleri, lisans programı tercihlerini nasıl yapacakları, sınav, değerlendirme ve yerleştirme işlemleri, meslek yüksekokulu müdürlükleri ve açıköğretim önlisans programlarının bağlı olduğu birimlerce yürütülecek işlemlerle ilgili ilke ve kurallar yer almaktadır.