Program Eğitim Amaçları

Mezunlarımız;
  • Lojistik ile ilgili mesleki kavramlara hâkim olarak kamu ve özel kuruluşlarda lojistik faaliyetlerini planlayıp uygulayabilir.
  • İç ve dış çevresindeki gelişmeleri takip ederek lojistik faaliyetlerini yürütebilir.
  • Mesleki gelişimlerini lisans eğitimlerine devam ederek sürdürebilir.
  • Mesleki hayatlarında iş sağlığı ve güvenliği ve çevre koruma bilinci ile etik değerlere bağlı elemanlar olarak hizmet verebilir.