Program Çıktıları

 • Lojistik faaliyetlerde kullanılan temel kavramları bilir.
 • Temel ve idari bilimleri kullanarak mesleğine yönelik sosyal ve teknik konularda bilgi sahibi olur.
 • İşletmelerin temel özelliklerini bilir ve mikro/makro düzeyde ekonomik kavramları tanır.
 • Alanı ile ilgili belgelere ve hukuki işleyişe hakim olur.
 • Uygulamada karşılaşılan veya öngörülemeyen problemleri tanımlayarak sayısal ve analitik yöntemlerle bu problemleri çözer.
 • Lojistik problemlerinin çözümü için sorumluluk alarak edindiği bilgi ve becerileri kullanır ve gerekli araştırma yöntemlerini öğrenerek iş süreçlerini yönetir.
 • Edindiği teorik bilgiyi uygun iletişim kanalları ve yöntemlerini kullanarak bireysel veya ekip olarak uygular.
 • Yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve paydaşlarla iletişim kurar.
 • Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Evrensel değerlere sahip çıkan bir bilinçle, kültürel ve sosyal çevre ile ilgili çeşitli faaliyetleri düzenleyip yürütür.
 • Lojistik alanındaki bilgi ve becerileri etik değerlere uygun şekilde kullanarak sektördeki değişimleri, gelişmeleri ve yönelimleri takip eder ve çözüm önerileri sunar.